Huguan County Suoxin Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Huguan County Suoxin Trading Co., Ltd.
Shanxi, China

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:Huguan County Suoxin Trading Co., Ltd.
Địa chỉ hoạt động:6-2-1802, Jinse Jiayuan, Beside The Bus Stop, Changzhi, Shanxi, China
Trang web trên alibaba.com:sxsourcing.en.alibaba.com
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.